Chính trị
Tổ chức kỳ họp bất thường thông qua kết quả lấy ý kiến cử tri nội dung Thành lập thị xã Kinh Môn trong Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
Ngày 03 tháng 4 năm 2019, Hội đồng nhân dân xã Hoành Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ bảy (kỳ họp bất thường) thông qua chủ trương thành lập thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
 

Theo đề nghị của UBND xã tại tờ trình số 15, ngày 01/4/2019, ngày 03 tháng 4 năm 2019, HĐND xã Hoành Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 triệu tập kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) thông qua kết quả lấy ý kiến cử tri về nội dung thành lập thị xã Kinh Môn trong đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Về dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Cường - Thường vụ huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy, chánh thanh tra huyện; đồng chí Nguyễn Văn Hồng - Huyện ủy viên, giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện.
Tại kỳ họp, sau khi nghe UBND xã báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri, tóm tắt nội dung Đề án và báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế, HĐND xã đã thảo luận và biểu quyết tán thành với sự nhất trí của 24/25 đại biểu đạt 96% (01 đại biểu vắng mặt). Giao cho UBND xã hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND huyện trình các cấp có thẩm quyền quyết định.

 
 
Quay lại   
 

Thư viện ảnh

Truyền thông
 
Hát về Kinh Môn
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay16 
 Hôm qua16
 Tuần này174 
 Tất cả186060 
IP: 44.200.168.16